Vyberte si byt

Označenie Počet izieb Podlahová plocha Obytná plocha Balkón Plocha bytu Stav
Byt č. 13 3 80,08 m2 63,89 m2 15 m2 95,08 m2 Predané
Byt č. 14 2 50,09 m2 41,42 m2 13,60 m2 63,69 m2 Predané
Byt č. 15 2 52,36 m2 44,68 m2 9,90 m2 62,26 m2 Predané
Byt č. 16 3 80,08 m2 63,89 m2 15 m2 95,08 m2 Predané
Byt č. 17 2 50,54 m2 41,80 m2 13,60 m2 64,14 m2 Predané
Byt č. 18 2 52,36 m2 44,68 m2 9,90 m2 62,26 m2 Predané