Vyberte si byt

Označenie Počet izieb Podlahová plocha Obytná plocha Balkón Plocha bytu Stav
Byt č. 23 4 106,87 m2 82,32 m2 21,70 m2 128,57 m2 Prenajaté do 31.7.2023
Byt č. 24 3 76,87 m2 60,28 m2 16,80 m2 93,67 m2 Predané
Byt č. 25 4 107,01 m2 82,44 m2 21,70 m2 128,71 m2 Predané
Byt č. 26 3 77,05 m2 60,46 m2 16,80 m2 93,85 m2 Predané