KONTAKTY

Kontakty pre klientov :

 

 

 

SKY Invest, s.r.o. - Majiteľ bytov

(pracovné dni 08:30-17:00)

Mgr. Daniel Kováč

vedúci organizácie a správy majetku

tel.č.: 041/76 49 203

mobil: 0902 469 144

e-mail: kovac@skyinvest.sk

 

Želmíra Oravcová

ekonomické odd.

tel. č.: 041/76 49 198

(utorok, streda 8:30 – 15:30)

mail: oravcova@skyinvest.sk

 

 

 

 

 

Správcovská spoločnosť: MPM, s.r.o. http://www.mpm.sk/

Dispečing tel.: +421 908 678 133, e-mail: dispecing@mpmspravcovska.sk

CONTACTS

Contacts for clients  :

 

 

 

SKY Invest, s.r.o. - Owner of flats

(work days: 08:30-17:00)

Head of Organization and Property Management

Mgr. Daniel Kováč

tel.n.: 041/76 49 203

mobil: 0902 469 144

e-mail: kovac@skyinvest.sk

 

 

Správcovská spoločnosť: MPM, s.r.o. http://www.mpm.sk/

Dispatching tel.: +421 908 678 133, e-mail: dispecing@mpmspravcovska.sk