function OpenW(url,index,width,height) { MM_openBrWindow(url,index,'status=no,width='+width+',height='+height+',resizable=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,toolbar=yes'); return false; }


Vyberte si byt

Označenie Počet izieb Podlahová plocha Obytná plocha Balkón Plocha bytu Stav
. m2 m2 m2 m2 Predané
Byt č. 1 3 80,08 m2 63,89 m2 15 m2 95,07 m2 Predané
Byt č. 2 3 102,96 m2 77,34 m2 23,50 m2 126,46 m2 Rezervované
Byt č. 3 2 64,90 m2 53,49 m2 11,73 m2 76,63 m2 Predané
Byt č. 4 3 103,46 m2 77,34 m2 23,50 m2 127,47 m2 Predané