Vyberte si byt

Označenie Počet izieb Podlahová plocha Obytná plocha Balkón Plocha bytu Stav
Byt č. 5 3 80,08 m2 63,89 m2 15 m2 95,08 m2 Predané
Byt č. 6 3 102,96 m2 77,34 m2 23,50 m2 126,46 m2 Predané
Byt č. 7 3 80,08 m2 63,89 m2 15 m2 95,08 m2 Predané
Byt č. 8 3 103,42 m2 77,34 m2 23,50 m2 126,92 m2 Predané