Vyberte si byt

Označenie Počet izieb Podlahová plocha Obytná plocha Balkón Plocha bytu Stav
Byt č. 1 3 72,90 m2 56,68 m2 15 m2 87,90 m2 Predané
Byt č. 2 2 43,59 m2 34,92 m2 13,60 m2 57,19 m2 Predané
Byt č. 3 2 47,97 m2 40,29 m2 9,90 m2 57,87 m2 Predané
Byt č. 4 2 64,90 m2 53,49 m2 11,73 m2 76,63 m2 Predané
Byt č. 5 2 50,09 m2 41,42 m2 13,60 m2 63,69 m2 Predané
Byt č. 6 2 52,36 m2 44,68 m2 9,90 m2 62,26 m2 Predané