Vyberte si byt

Označenie Počet izieb Podlahová plocha Obytná plocha Balkón Plocha bytu Stav
Byt č. 1 2 87,83 m2 64,23 m2 7,60 m2 95,43 m2 Predané
Byt č. 10 2 61,74 m2 49,93 m2 27,47 m2 89,21 m2 Predané
Byt č. 11 2 70,09 m2 58,32 m2 9,80 m2 79,89 m2 Predané
Byt č. 2 2 50,16 m2 41,49 m2 11,56 m2 61,72 m2 Predané
Byt č. 3 2 51,97 m2 44,68 m2 9,74 m2 61,71 m2 Predané
Byt č. 4 2 81,38 m2 53,59 m2 18,10 m2 99,31 m2 Predané
Byt č. 5 2 50,16 m2 41,49 m2 11,56 m2 61,72 m2 Prenajaté do 31.1.2022
Byt č. 6 2 52,36 m2 44,78 m2 9,74 m2 62,10 m2 Prenajaté do 31.1.2025
Byt č. 7 1 28,97 m2 21,85 m2 0 m2 28,97 m2 Predané
Byt č. 8 2 49,08 m2 38,79 m2 23,73 m2 72,81 m2 Predané
Byt č. 9 2 50,38 m2 39,56 m2 24,22 m2 74,60 m2 Predané